Danh mục sản phẩm theo nhà sản xuất Cty Cp Phát triển hạ tầng & BĐS Thái Bình Dương (PPI Group)

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được thành lập ngày 13/04/1994

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương tiền thân là Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình 120 phía Nam thuộc Công ty Xây dựng Công trình 120 (Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Cienco 1 - Bộ Giao thông Vận tải)

Thêm